گاهی اوقات باید کمی مکث کنیم تا راه‌حل مناسب را بیابیم