همه ما شنیده‌ایم که باید سخت‌کوش باشیم و به سختی کار کنیم. اما آیا این شرط کافی برای رسیدن به موفقیت است؟ آیا بهتر نیست هوشمندی را هم به آن اضافه کنیم؟

در این تصویر افرادی را می‌بینیم که قصد دارند مکعبی را به مقصدی برسانند. یکی از آنها در یک برهه، یک سختی مضاعفی متحمل شده و مکعبش را به کره تبدیل کرده؛ سپس با سرعتی غیرقابل تصور به حرکتش ادامه می‌دهد. البته فرض ما اینست که حتما لازم نبوده در نهایت یک مکعب در اختیار داشته باشیم.