حتی اگر شما از آن دسته افراد هستید که با کبریت، سر و کار زیادی ندارید، احتمالا از این مورد نمی‌توانید به راحتی عبور کنید! یک سگ وفادار که چوب کبریتی را آماده کرده تا شما آن را بگیرید و احتمالا شمعی را روشن کنید! همه چیز هم برای روشن کردن مهیاست. کافی است کبریت را بر روی پشت سگ بکشید تا روشن شود.