آیا تا بحال اتفاق افتاده که قهوه‌تان را هم بزنید و حاصلش، یک صورت جالب باشد؟ در این عکس که این اتفاق افتاده! البته به نظر می‌رسد در بخش‌هایی از آن به کمک قاشق، طرح کمی مهندسی هم شده، مثلا در قسمت لبخند :) ولی دست کم برای لحظاتی، یک حس خوب را تجربه می‌کنیم...